Villor, om- och tillbyggnader

Arctos huvudsakliga verksamhet består idag av projektering för en – och tvåfamiljshus, fritidshus och komplementhus. Våra tjänster omfattar skisser, bygglov, arbetsritningar, konstruktioner och upphandling.  Kunden kan välja delar eller hela kedjan.

Uterum, orangerier och paviljonger

Rexton, ett systerföretag till Arctos, har som specialitet att rita uterum, orangerier, lusthus och andra typer av byggnader med anknytning till trädgård. Fram till 2017 levererade Rexton nyckelfärdiga projekt med montage och byggsats från eget snickeri. Bilder nedan visar projekt som Rexton tillverkat på eget snickeri.

Kontor, hotell, industri och sjukhus

Arctos har en lång och bred erfarenhet av projektering för kommersiella och publika projekt:
kontor och kontorsinredningar, industri, handel, hotell, sjukhus mm.
Flertalet av projekten har uppförts utomlands. Arctos har haft arkitektkontor i Abu Dhabi.

Idag har vi begränsat denna verksamhet till rådgivning, skisser och projektstyrning.
För projektering av större projekt samarbetar vi med andra konsultbolag i Sverige och utomlands.

X
Top